Meta-edukacja i analiza sporu politycznego w Polsce

Featured Video Play Icon

Po kilku latach działalności opozycyjnej zebrało mi się kilka spostrzeżeń i przemyśleń. Chciałbym zaoferować całkowicie nowe rozumienie obecnego sporu politycznego i zaproponować nowe rozwiązanie. Punktem wyjścia jest dialektyka heglowska. Pokazuję również jak my – środowisko liberalne – nieświadomie wspieramy PiS. Najwięcej uwagi jednak poświęcam nieudanemu projektowi edukacji, przyczynom jego fiaska oraz możliwościom jego przedefiniowania. Zapraszam do konstruktywnej refleksji. 

Poniższe teksty stanowią poszerzenie poruszonych podczas spotkania zagadnień:

 

Nagranie jest zapisem spotkania w poznańskiej Kawiarence KOD, które odbyło się w czwartek 18-07-2019 o 18:00.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.