Jak głosować w USA w wyborach do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2019?

Jak głosować w USA w wyborach do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2019?

Dla osób zamieszkujących na zachodzie USA utworzono tylko jedną komisję wyborczą pod adresem:

Parafia Matki Bożej Jasnogórskiej
3424 West Adams Boulevard
Los Angeles, CA 90018

Głosowanie odbędzie się w sobotę 25 maja 2019 pomiędzy 7AM i 9PM. Aby oddać głos trzeba pojawić się osobiście, ponieważ nie ma możliwości głosowania korespondencyjnego. Niestety jest to jedyna komisja na Zachodzie USA. Aby wziąć udział należy zarejestrować się w konsulacie do 23 maja 2019 (włącznie).

Osoby mieszkające w okolicy Seattle mogą głosować  w Polskim Konsulacie w Vancouver oddalonym o 140 mil od Seattle.

Podpisz petycję w sprawie utworzenia Komisji Wyborczej w San Francisco

Głosować może każdy kto spełnia poniższe warunki

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 5. posiada ważny polski paszport
 6. zostanie wpisana do spisu wyborców.

Aby wziąć udział w głosowaniu nie trzeba na stałe mieszkać na Zachodzie USA, ani zagranicą. Wystarczy się zarejestrować.

Do spisu wyborców można się dopisać

 1. telefonicznie, nr tel.: 310 442 8500
 2. e-mailowo: la.polishconsulate@msz.gov.pl
 3. pisemnie,  na adres: 12400 Wilshire Blvd, Suite 555, Los Angeles, CA 90025
 4. ustnie: w siedzibie Konsulatu
 5. faksem, nr faksu: 310 442 8515
 6. Elektronicznie https://ewybory.msz.gov.pl lub  https://e-wybory.msz.gov.pl (serwis czynny od 30 kwietnia)

Zgłoszenie powinno zawierać

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego. W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim należy podać numer ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce i datę jego wydania.
 8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą albo obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pobierz wzór zgłoszenia.

Odnośniki

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.