Header Image - Dobiesław Pałeczka

Dobek

Wiadomość dostarczona przez samospalenie

Wiadomość dostarczona przez samospalenie

19 października starszy mężczyzna podpalił się, aby dostarczyć nam list. W liście zwraca uwagę na niszczenie państwa przez rząd PiS-u. Jest to bardzo dramatyczny sposób zwrócenia uwagi na problem. Pisze:

Nie kieruję żadnych wezwań pod adresom obecnych władz, gdyż uważam, że nic by to nie dało.

Jak widzimy – list jest skierowany do nas, a nie do Prezesa. Słusznie – bo tak naprawdę to my jesteśmy decydentami. Autor uznał, że najprawdopodobniej nie przejmujemy się wprowadzaniem dyktatury wystarczająco adekwatnie do sytuacji. To nieszczęśliwe wydarzenie sprawia władzy kłopot. Jest kilka propagandowych sposobów, w jaki można je zneutralizować.

Must God Obey Logic?

Must God Obey Logic?

How can you convert a strong God believer into someone who opposes everything that the Holy Commandments represent? Just cast a spell: “Abracadabra, God does not exist and claiming so is against logic. Regardless if you keep or skip “abracadabra”, you will create hell. How can you convert a very rational modernist into his irrational counterpart? Just say that science is not able to answer all questions and watch how your subject reacts.

Dream Theory

Dream Theory

The main benefit from observing the mind when sleeping is its isolation from external stimuli. Thus, we can be pretty sure that any mental activity is not in response to an external situation but it is a consequence of internal excitement. Sigmund Freud believed that the role of a dream is to prevent a person from waking up so the body can recover during sleep. Unconscious desires are satisfied in fantasies to lower the excitement which can lead to awakening. A good example are starving sailors trapped by ice on the North Pole. The captain noted in his log that many of them had dreams about feasting.